Publicerad:

Parkeringsförbud längs vägarna till Munkholmsbadet

Kommunens bad vid Munkholmen har blivit populärt i sommar, vilket är roligt. En ökad mängd med bilar i området ner mot badet har dock försvårat möjligheterna för räddningspersonal att ta sig till platsen. Nu införs tillfälligt parkeringsförbud längs vägarna närmast badet.

Parkeringsförbudet gäller för vägarna som leder ner mot badet och är ett tidsbegränsat beslut från och med den 9 juli till 30 september 2021. Beslutet är taget för att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna ta sig till platsen vid behov och är därmed en ren säkerhetsåtgärd.

De vägar som berörs är delar av Munkholmsvägen, Kung Olofs väg och Skeppsholmsvägen. Vänligen respektera det skyltade förbudet att parkera och tänk på att det enligt trafikförordningen är förbjudet att stanna och parkera i terräng.

Nu undersöks markförhållandena vid badet med ambitionen att det ska finnas fler parkeringsplatser till nästa badsäsong.

Kartbild över Sigtuna stad där delar av vägarna Munkholmsvägen, Kung Olofs väg och Skeppsholmsvägen närmast Munkholmsbadet är markerade.

På de markerade sträckorna får fordon inte parkeras, enligt de nya lokala trafikföreskrifterna.

Film om strandbad och parkering – Vad bör jag tänka på?