Publicerad:

Beläggningsarbete på Stora gatan

Mellan den 7 och 18 oktober kommer det att pågå arbeten vid Stora gatan, i anslutning till Märstavägen, vid den så kallade "dubbelkurvan". Trafiken kommer att påverkas under tiden för arbetet.

Mittrefugen vid "dubbelkurvan" ska asfalteras för att förhindra hög växtlighet samt rullgrus vid regn. Trafiken kommer att regleras med tillfälliga trafiksignaler under arbetets gång och den nedre delen av vägbanan kommer att vara avstängd under arbetstid.

Var uppmärksam på skyltning och övriga anvisningar vid platsen.