Publicerad:

Rensning av cyklar vid Märsta station

Vi kommer under december månad att ta bort cyklar som stått i cykelställena vid Märsta station en längre tid.

Under december månad kommer vi att ta bort övergivna cyklar i cykelställena vid Märsta station.

Vi gör den här åtgärden för att mängden vad det verkar övergivna cyklar nu är många. Förutom att det är svårare att hitta plats att ställa sin cykel försvårar de städningsarbetet och det kommande snöröjnings- och halkbekämpningsarbetet, säger Lena Millqvist, arbetsledare för trafikdrift, Sigtuna kommun.

Cyklar som används aktivt kommer självklart inte att tas bort. De som bedöms ha lämnats kommer först att märkas upp. Efter period av cirka 14 dagar kommer de sedan att tas bort. Skulle det vara så att du ändå saknar din cykel kommer de förvaras en tid på driftkontoret på Östra bangatan 3 i Arlandastad där du kan hämta tillbaka den mot beskrivning.

Cykelstället vid Märsta station

Informationslappar har satts upp på cykelställena vid Märsta station