Publicerad:

Byggstart för nya Borgmästarängen

Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.

Borgmästarängen ska bli en naturlig mötesplats för alla åldrar. En lekplats kommer byggas med gungdjur, rutschkana, klätterlek, hängmatta, studsmatta och sandlåda. Det kommer också att monteras upp olika sittgrupper och byggas en scen som ska kunna utnyttjas till exempelvis dans, yoga och olika former av uppträdanden.

Fokus på trygghet

Arbetet med Borgmästarängen kommer att delas in i fem etapper där den sociala trappan, en sittvänlig mötesplats, blir den första delen i projektet.

– Vi har haft stort fokus på trygghet, där exempelvis belysningen är jätteviktig. För att få till det tryggt men också snyggt och trivsamt har vi tagit hjälp av en ljusdesigner. Vi kommer till exempel att ha belysning i den sociala trappan, ljus i punktform från marken, ljus från höga armaturer, och lite mer dämpad mysbelysning från lägre armaturer, berättar projektledaren Katarina Jonsson.

Planteringar, sittmöbler, armaturer och lekplatsutrustning kommer att harmoniera färgmässigt med varandra och med stadskärnan.

Området avspärrat från och med byggstart

Gräsytan på Borgmästarängen kommer att finnas kvar med plats för spel och umgänge och det traditionsenliga midsommarfirandet kommer även fortsättningsvis kunna hållas där.
Området runt Borgmästarängen kommer att vara avspärrat från och med byggstart 2 september.