Publicerad:

Information om halkbekämpning

Det växlande vädret gör halkbekämpningen i kommunen är extra utmanande. Vi jobbar med det kontinuerligt och enligt den prioriterade ordningen.

När värdet växlar mellan minus- och plusgrader i den omfattning som nu sker blir det snabbt halt trots kontinuerligt halkbekämpningsarbete. Vi lägger mycket resurser på att åtgärda situationen, men hinner inte alltid med i samma takt som is uppstår.

Vi arbetar efter en etablerad prioriteringslista, så har vi inte varit och åtgärdat halka i ditt område så är vi på väg dit. Dessa områden är det vi prioriterar:

  • Prioriterade bussgator
  • Huvudgator
  • Gång- och cykelvägar
  • Äldreboenden
  • Sporthallar, badhus och där invånare vistas alla dagar i veckan

När det gäller skolområden görs halkbekämpning och plogning när det anses säkert ur barnens perspektiv, eftersom åtgärderna kräver maskiner i rörelse. Var gärna lite extra försiktiga när ni är ute och går.

Läs mer om kommunens halkbekämpning och snöröjning

En plogbil som röjer snö på en gata.

Fotograf: Sigtuna kommun