Publicerad:

Ändrad tidplan för upptagning av sand

På grund av skiftande väderlek i början av april och stora mängder utlagt grus behöver vi justera tidplanen för sandupptagningen.

Sandupptagningen i Sigtuna kommun är ett stort projekt, och i år har den inte gått i den takt vi önskat. Det beror på två saker, dels är det extra mycket sand i år vilket är ett resultat av vinterns växlande väderlek. Pendlandet mellan plus- och minusgrader medförde att flera lager grus behövdes läggas ut. Dels var också tvungen att ta paus i upptagningen till följd av minusgrader och den mängd snö som föll i början av april. Vi kommer därför arbeta med detta även under första veckan i maj.

En traktor som sopar en väg

Sandupptagning pågår i stor skala