Publicerad:

Arbeten med trafikljus vid Märsta station 14 – 20 februari

Arbete har under vecka 7 inletts med att få trafikljusen vid Märsta pendeltågsstation i drift. Biltrafikanter ombeds ta en annan väg ifall det är möjligt.

Under vecka 7 kommer arbeten utföras i korsningen Västra bangatan och Stationsgatan i Märsta för att trafikljusen åter ska vara i drift. För att kunna gräva placeras tjältinigsmattor ut i början av veckan. Grävningsarbeten kommer sedan pågå under mitten till slutet av veckan.

Det kommer vara begränsad framkomlighet i området under det att arbetet pågår. Flaggvakter kommer att placeras ut för att för att göra trafiken säker i området, men ta gärna en alternativ väg om det är möjligt.

Vägarbetskylt vid sidan om väg. Foto: Ove Nordström

Foto: Ove Nordström