Publicerad:

Fyra spår Uppsala – Trafikverket bjuder in till samråd

Ostkustbanan ska byggas ut från Uppsala till länsgränsen för Stockholm. Utbyggnaden som innebär fyra spår kommer innebära fler avgångar och bättre trafikflöde.

Mellan den 17 maj och 22 juni bjuder Trafikverket in till samråd där du kan påverka förslaget. Vid samrådet diskuteras framtida lösning, miljöpåverkan samt påverkan på enskilda fastigheter. Det kan exempelvis handla om bullerskydd eller andra anpassningar i samband med utbyggnaden från två till totalt fyra spår.

Läs mer på Trafikverkets hemsida för att ta del av projektet samt hur du deltar på samråd och lämnar synpunkter på förslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närbild på järnvägsspår

Fotograf: Mostphotos