Publicerad:

Servicetider för snöröjning och halkbekämpning

Från första december till 30 april råder parkeringsförbud på en del vägar vissa dagar under delar av dygnet.

För att kunna sköta våra vägar under vintersäsongen, med plogning och halkbekämpning samt senare i vår sandupptagning, råder rullande parkeringsförbud årligen mellan 1 december och 30 april på vissa gator i kommunen.

Här nedan ser du vilka gator som berörs, samt vilka dagar och tider.

 

Gata

Dag

Tid

Sätunavägen, Märsta

Tisdagar

06:00-12:00

Gnejsvägen, Sigtuna

Tisdagar

09:00-12:00

Villovägen, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Drottning Kristinas väg, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Borgmästarvägen, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Harbergsvägen, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Utsiktsvägen, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Väringavägen, Sigtuna

Tisdagar

06:00-12:00

Dalgatan, Märsta

Onsdagar

06:00-12:00

Pilgatan, Märsta

Onsdagar

06:00-12:00

ldrottsvägen, Märsta

Onsdagar

06:00-12:00

Fasanvägen, Märsta

Onsdagar

06:00-12:00

Rymdgatan, Östra Steninge

Onsdagar

06:00-12:00

Södergatan udda nummer, Märsta

Onsdagar

03:00-06-00

Södergatan jämna nummer, Märsta

Torsdagar

03:00-06-00

Södergatan kommunhuset, Märsta

Torsdagar

03:00-06-00

SAandningsbil på en gata i vintertid

För att kunna sköta våra vintervägar behöver en del vägar vara tömda på parkerade bilar vissa dagar och tider.