Publicerad:

Parkering för vaccination och student den 4 juni

Fredagen den 4 juni tar drygt 300 elever studenten från Arlandagymnasiet samtidigt som det pågår vaccinering i Vikingahallen.

skylt på parkering samt ett övergångsställe

Även om antalet anhöriga som närvarar vid studenten är begränsat så väntas det en hel del människor till området runt Kunskapens hus och Vikingahallen.

Detta ställer krav på de bilburna att följa de parkeringsanvisningar som finns.

Reserverad parkering för de som ska vaccineras

I anslutning till Vikingahallen har drygt 70 platser, inklusive 4 för rörelsehindrade, reserverats för de som ska vaccineras. Skyltning med hänvisning till dessa platser är uppsatta vid Vikingavägen, synliga i bägge färdriktningar.

Sigtuna kommun kommer ha personal på plats under dagen för att hjälpa till.

För dig som åker till Kunskapens hus för att antingen medverka eller bevittna studenten gäller detta:

  • Ingen parkering i anslutning till skolan eller längs Vikingavägen.
  • De två parkeringarna närmast Vikingahallen på Atletvägen kommer att vara reserverade för besökare som ska till vaccinationscentralen.
  • Arlandagymnasiets anhöriga parkerar vid Midgårdsvallen bortom Vikingahallen, med andra ord på parkeringarna länge bort på Atletvägen.