Publicerad:

Tågtrafik leds om via Märsta - så påverkas stationsområdet

Med start måndagen den 14 augusti kommer ett stort antal tåg ledas om via Märsta, medan reparation pågår av det spår vid Arlanda som skadades i samband med urspårningen i maj.

Detta medför bland annat att:

  • Bommarna vid Brobyvägen kommer stundtals vara nere under långa perioder. Om möjligt kan det därför vara bra att välja en annan väg (Måbyleden) eller vara ute i extra god tid.
  • Plattformsbommarna till spår 2 och 3 på Märsta station kommer vara stängda mer än vanligt. Tänk på att vara ute i god tid om du ska resa med tåg från Märsta.
  • Då antalet tåg ökar kan det vara bra att undvika att korsa spåren vid gångpassagen Västra Bangatan mot Fjällsta och Husby-Ärlinghundra kyrka.

Detta beräknas pågå fram till mitten av oktober.

Utsikt över Märsta station

Foto: Rosie Alm