Publicerad:

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Ombyggnationen av Sätuna torg, med nya bostäder och mötesplatser, kommer att starta under hösten 2020. Redan från och med vecka 40 kommer markarbeten att pågå i området vilket påverkar trafiken.

Sigtuna Vatten och Renhållning kommer från och med vecka 40 att utföra arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg. Arbetet kommer att pågå under hösten och vintern 2020/2021. Trafiken för cyklister, gångtrafikanter och motortrafik utmed Västra Bangatan kommer att beröras av arbetet då ett körfält kommer att stängas av tillfälligt. Läs mer om arbetet på Sigtunavattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet Sätuna torg kommer att pågå från och med hösten 2020 och har fler etapper, vilket kommer att påverka trafikmiljön i området i olika omfattning under tiden för arbetet.

Läs mer om projektet vid Sätuna torg på Sigtunahems hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Visionsbild Sätuna torg

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration: Kanozi arkitekter