Publicerad:

Säkra skolvägar vid Tingvallaskolan

Inför skolstarten görs en rad förbättringar i anslutning till Tingvallaskolan. Många åtgärder kommer att vara på plats inför höstens skolstart 2022 och fokus är säkra och trygga skolvägar.

Under 2022 kommer det att genomföras en rad trygghetsåtgärder och arbete med säkra skolvägar runt och i anslutning till Tingvallaskolan.

  • Tunnel under Vikingavägen. Ytterligare en tunnel ska renoveras. Temat för tunneln kommer att vara vatten.
  • Extra belysning längs gång- och cykelstråket mellan Vikingavägen och Tingvallaskolan. Gång- och cykelvägen är idag belyst, men även del av omgivningarna i anslutning till vägen belyses för att undvika mörka passager.
  • Rensning av sly och buskage längs gång- och cykelvägen samt kring den nya tunneln.
  • Ny cykelöverfart. Den otydliga övergången över Atletvägen ska göras om till en cykelöverfart genom skyltning och målning. Det innebär att bilar har väjningsplikt mot cykeltrafikanter på samma sätt som mot gående.
Två barn som cyklar på en gång- och cykelväg.

Fotograf: Peter Ekvall