Publicerad:

Nu rivs gamla Erikssundsbron

Med start måndagen den 18 september rivs gamla Erikssundsbron. Arbetet pågår fram till den 3 november och innebär bland annat att farled 921 för båttrafik är avstängd fram till den 2 oktober.

Nya Erikssundsbron kommer vara öppen som vanligt under tiden, med undantag för kortare stunder i samband med sprängningsarbetet. Flaggvakter finns då på plats.

I rivningsarbetet ingår bland annat att demontera bron i mindre delar och lyfta upp delarna på land.

Stopp för all båttrafik

Farled 921 är avstängd för all båttrafik från den 18 september klockan 00.00 till den 2 oktober klockan 24.00. Detta gäller även båtar som har lägre höjd än 2,7 meter.

Planerade tider för rivning och sprängning

Arbetet med att riva gamla Erikssundsbron pågår måndagar - fredagar klockan 07.00 - 19.00. När sprängning behöver genomföras kommer det ske följande tider: måndag - torsdag klockan 10.00 och klockan 14.00, samt fredagar klockan 10.00.

Ljudet från rivningsarbetet kan upplevas som störande och du som förbipasserande ombeds därför vara uppmärksam när du kör förbi under tiden för arbetet. Information har även gått ut till boende i närområdet.

Nya Erikssundsbron

Nya Erikssundsbron. Foto: Sigtuna kommun