Publicerad:

Vad gör kommunen åt inställd pendeltågstrafik?

Det är Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken, men när pendeltåg inte går eller är försenade påverkar det i allra högsta grad kommunen och våra invånare. Det är ett stort problem som måste få en lösning, och vi arbetar därför intensivt med att på olika sätt kunna påverka beslutsfattarna.

Under vintern och våren har det varit omfattande förseningar och inställda avgångar, och problemen fortsätter. Eftersom vi är en pendlarkommun är detta ett mycket stort problem för många invånare. För att uppmärksamma beslutsfattande politiker i Region Stockholm om våra invånares svåra situation besökte kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och chefen för samhällsbyggnadskontoret, nyligen Stockholms trafikregionråd, Anton Fendert.

Birgitta Pettersson, kommundirektör:

Vi vill att vår kommun fortsatt ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, såväl idag som i framtiden. Under vintern och våren har folk hört av sig och berättat att de inte kan ta sig till sina arbeten, i många fall samhällsbärande arbeten som till exempel sjukvård och barnomsorg. Den mycket allvarliga situationen gjorde att vi från kommunen ville få till detta möte.

Vid mötet lämnades till trafikborgarrådet ett antal frågor, frågor som kommunen fick löfte om att få besvarade.

Även om kommunen inte ansvarar för kollektivtrafiken är det en mycket viktig fråga eftersom den påverkar samhället på så många vis. Dels den enskilde invånarens vardag eftersom många invånare arbetar i grannkommuner, dels kommunens verksamheter som det lokala näringslivet eftersom medarbetare får problem med att ta sig till och från sina arbeten i kommunen.

Peter Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret säger:

I Region Stockholms trafikförsörjningsplan är visionen att regionen ska vara en attraktiv tillväxtregion. Sigtuna kommun växer och vi har byggt ut med nya bostadsområden, satsat på nya skolbyggnader och gjort stora investeringar för att fler ska attraheras att flytta hit. Inom samhällsbyggnadskontoret fortsätter vi att vara aktiva i våra nätverk på tjänstepersonnivå med Region Stockholm och försöker påverka där vi kan.

Sigtuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. De senaste tio åren har invånarantalet ökat med 22 procent.

Pendeltågsskylt Märsta