Publicerad:

Ny lokalgata vid Centralskolan

Nu inleds arbetet med att anlägga en ny lokalgata samt gång- och cykelväg vid Centralskolan. Arbetet påbörjas i slutet av december 2021 och förväntas vara färdigt i början av 2023.

En ny lokalgata, med en parallell gång- och cykelväg, ska anläggas vid Centralskolan. Den nya gatan ligger mellan Stockholmsvägen och Skolgatan i Märsta.

Syftet med den nya gatan är att förbättra trafikmiljön vid skolan samt att förbättra trafiksituationen i hela området på sikt. På så vis bidrar det till en bättre trafiksituation för skolverksamheten och de kommande bostäderna i området.  

Arbetet kommer inte att ha stor påverkan på trafiken i området. Tillfälliga trafiksignaler kan däremot förekomma på Stockholmsvägen i höjd med busshållplatsen under en viss tid.

Kartbild över den nya gatans placering.