Publicerad:

Ny hämta- och lämnafunktion vid S:t Pers skola

En ny funktion för att hämta och lämna elever med bil håller på att anläggas vid S:t Pers skola i Sigtuna stad. Ytan förväntas kunna användas från och med vecka 40.

Syftet är att kunna köra fram till skolan för att lämna och hämta på ett säkert sätt. Infarten till platsen kommer vara i höjd med Tunvägen. Arbetet påbörjades i mitten på augusti och förväntas vara klart för trafikering i början av oktober. Följ skyltar och anvisningar på platsen.

Några barn står i en cirkel med sina mobiltelefoner.

Fotograf: Mostphotos