Publicerad:

Området Malmen blir gångfartsområde

Under vecka 34 genomförs några mindre grävarbeten vid Malmen, då området skyltas om till gångfartsområde.

Att Malmen blir ett gångfartsområde innebär att det inte är tillåtet att köra snabbare än vad folk går och att den som kör har väjningsplikt för den gående. Dessutom är det förbjudet att parkera i ett gångfartsområde.

Malmen är en del av det gamla Sigtuna med mycket smala gator, som saknar gångbanor eller annat skydd för gående. Därför kan införandet av ett gångfartsområde få ner hastigheten i området och göra det säkrare för gångtrafikanterna.

Det område som berörs är Stora Malmgatan och några tvärgator upp mot Stora gatan samt ned mot vattnet.

Röda hus i området Malmen