Publicerad:

Nu går vi upp i vinterberedskap

Från månadsskiftet oktober november har vi vinterberedskap i kommunen, vilket innebär att vi har jour dygnet runt för att bekämpa halka och för att kunna snöröja.

Vi närmar oss de kalla månaderna med halka och snö. Sommardäck byts till vinterdäck och snöskyfflar ställs fram runt om i kommunen. Vi gör också våra förberedelser. Den första november går vi upp i vinterberedskap.

Att vi har vinterberedskap innebär att vi står stand by dygnet runt för att hantera väglaget i kommunen i form av snöröjning och halkbekämpning. Även vår entreprenör har samma beredskap från första november, säger Michael Zingerman, enhetschef på trafik- och gatudriftsenheten.

Vinterberedskapen ser olika ut beroende på var i tid i beredskapssäsongen vi befinner oss. I inledningen är det av naturliga skäl mer fokus på halkbekämpning är på snöröjning.

Tidigast på hösten brukar det handla om frosthalka, och mot det används en blandning av vatten och salt. Sand ger inte tillräckligt bra resultat mot frosthalka. Den är ganska speciell och försvinner ofta rätt fort. Det kan ibland handla om att det är halt en timme runt gryningen, sen är halkan borta, säger Michael Zingerman.

Saltning är omdiskuterat och något som Michael och hans enhet tar hänsyn till när de planerar sitt arbete.

Vi försöker i största möjliga mån undvika salt på grund av hur det påverkar bland annat skog och mark, men ibland finns inget bra alternativ. Just frosthalka är ett sånt tillfälle. Saltvattenblandningen gör att halkan bekämpas snabbare än om vi lägger ut torrsalt. Vi använder också bara salt på vägar där bussar åker, säger Michael Zingerman.

Sigtuna kommun ligger i ett bälte mellan kustklimat och inlandsklimat, vilket gör att det ibland är lite svårt att förutspå vädret, det är rätt ombytligt. Det gör att våra åtgärder inte kan jämföras med just till exempel Stockholms kommun, som har mildare klimat och också betydligt mer trafikgenomströmning vilket i sig minskar halkrisken.

Det är fortfarande varmt i marken, och ofta tvåsiffriga plusgrader fortfarande mitt på dagen. Men det kan svänga fort, det vet vi av erfarenhet. Så det är viktigt att ni är försiktiga där ute. Väglaget är oberäkneligt, särskilt på morgonen, avslutar Michael Zingerman.

Här kan du läsa mer om vår halkbekämpning och snöröjning.

Vy över vägnät i höjd med Rosersberg

Kommunvy i höjd med Rosersberg. Foto: Hans Berggren/Johnér