Snöskottning och sandning

När snön faller behöver vi både snöröja och halkbekämpa. Som medtrafikant och fastighetsägare kan du hjälpa till att tillsammans med oss skapa säkra vägar.

När kommer plogbilarna?

Kommunens insatser varierar i tid och omfattning beroende på vilken temperatur det är, vilken typ av snö det är som faller och hur länge snöfallet håller på. Snöröjningen startar normalt vid 4 cm snö. Vid långvariga snöfall avvaktar vi med att starta, så att vi undviker att köra flera gånger på samma ställe.

Saltning och sandning

Vi halkbekämpar i första hand med flis. Förutom prioriterade bussgator, huvudgator och gång- och cykelvägar, så bevakas speciellt gatukorsningar, branta backar och gångytor.

För att öka trafiksäkerheten och minska risker används ibland salt i olika former på högprioriterade gator och riskplatser. Vi försöker minimera användningen av salt, men för närvarande är salt det bästa alternativet vid vissa typer av halksituationer.

Vid isiga vägbanor eller kall väderlek används vid behov grus av storlek 0-8 millimeter med 5% saltinblandning.

Sand till privatpersoner

Privata fastighetsägare kan hämta sand för husbehov ur sandlådan vid Östra Bangatan 3, Arlandastad.

Prioriteringar

Vi prioriterar bussgator, huvudgator samt ett stort antal gång- och cykelvägar. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att man som gående eller cyklist kan ta sig till skolor och centrala platser.

Åtgärdstider‌‌

Efter avslutat snöfall ska det vara framkomligt på följande gator

Snöröjt

Halkbekämpat efter plogning

Prioriterade bussgator, huvudgator samt gång- och cykelvägar

6 h

4 h

Övriga gator och gång- och cykelvägar

24 h

10 h

Vem gör vad?

Sigtuna Kommun svarar för kommunala vägar och gator inom tätorterna Rosersberg, Märsta och Sigtuna. Trafikverkets vägar, enskilda vägar och samfälligheter sköts av andra aktörer. Fastighetsägaren är ansvarig för den snö som faller på den egna tomtmarken.

Du är viktig – så kan vi hjälpas åt

  • Parkera rätt, så att din bil inte blockerar för snöröjningen.
  • Hålla avstånd till och släppa fram vinterväghållningsfordonen i trafiken.
  • Inte lägga snö från fastigheter på gator eller parkmark.
  • Placera soptunnor i bakkanten av gångbanan vid tömning, så de håller avstånd till snöröjningsfordon.
  • Ta bort istappar och snö från ditt tak.
  • Beskära buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor så att vinterväghållningsfordonen har fri framkomlighet.
  • Ta del av Trafikverkets råd och tips till trafikanter vintertid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.