Papperskorgar och skräp

Kommunen har drygt 500 papperskorgar och sopkärl och strävar ständigt för att hantera dessa på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Kommunen har omkring 70 stycken Big Belly-soptunnor som med hjälp av den solcellsdrivna komprimatorn rymmer sju gånger sin egen volym innan den behöver tömmas. Det innebär att hämtningsfrekvensen minskar med upp till 89 procent. Kommunen planerar för att utöka antalet Big Belly-soptunnor varje år.

Antalet övriga papperskorgar är sammanlagt cirka 500 stycken. Kommunen tömmer papperskorgarna med lite olika frekvens med allt från en gång per dag eller en gång i veckan. Detta styrs av placering och utformning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.