Städning av gator och trottoarer

Kommuen städar torgytor, gångstråk och gator flera gånger per år med olika frekvens. Vårstädning, löv- och sandupptagning hör till de större planerade insatserna som görs.

Allmän städning

Städning av gångstråk och torgytor varierar en del från dagligen till en gång i veckan. Industriområden eller liknande platser städas mer sällan.

Vårstädning

En gång om året görs en stor vårstädning på samtliga gator, torgytor och gångstråk. Lövupptagning sker i oktober eller november varje år då både löv och skräp tas om hand.

Sandupptagning

Varje vår inleds arbete med sandupptagning från vintern som tidigast den 1 april, men kan variera beroende på vädret. Vid skolor och förskolor måste arbete ske på kvällar och helger då det är verksamhet igång övrig tid. Vid sandupptagning påbörjas arbetet ibland så tidigt som kl. 06.00 på morgonen, framförallt på parkeringsytor, skol- och förskolegårdar eftersom dessa är tomma då. Sandupptagningen ska vara klar inom en månad från påbörjat arbete, vilket betyder att alla gator ska vara städade innan den 1 maj.

Förbud att parkera

Flera gator är reglerade med parkeringsförbud under vissa dagar och tidpunkter. De fordon som står felaktigt uppställda, och utgör ett hinder för sandupptagningen, riskerar att få en parkeringsanmärkning samt att fordonet bärgas från platsen. Du som fordonsägare får stå för kostnaden om ca 2000 kronor för bärgning och 700 kronor i parkeringsanmärkning. När parkeringsförbudet är hävt kan du åter parkera på platsen enligt gällande bestämmelser.

Notera att vissa gator inte är reglerade med parkeringsförbud och var då uppmärksam på tillfälliga skyltar som anger när sandupptagningen är klar. När vägmärkena är borta kan du använda parkeringen som vanligt igen.

Felanmälan

Kommunen tar gärna emot felanmälningar efter sandupptagningsperioden, som kan variera beroende på väderlek.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.