Publicerad:

Vägarbete vid Centralgatan/Skolgatan

Vägarbete vid Centralskolan kommer att ske under hela vecka 46. Anledningen är att återställa gatan efter grävningsarbete som tidigare utförts.

Under vecka 46 kommer gatan samt trottoaren vid Centralgatan korsning Skolgatan att asfalteras och återställas efter tidigare grävarbete i gatan. Begränsad framkomlighet kommer att råda under tiden för arbetet. Var uppmärksam på skylning och anvisningar på plats.

Platsen för vägarbetet.