Publicerad:

Trångt på Sigtuna stads parkeringar i sommar

Sigtuna stad lockar många besökare. Särskilt i år då många tagit en hemester på hemmaplan. Det är givetvis väldigt roligt, men innebär också en del utmaningar när det gäller parkeringssituationen.

Det är viktigt att ha en trafikövervakning, både för att få ruljangs på fordon och för att säkra framkomligheten för till exempel räddningsfordon i de trånga gränderna inne i Sigtuna stad.

Sigtuna stad är ett populärt besöksmål på sommaren, men det är ingen stor stad och vi har begränsat med parkeringar, säger Mikael Kraus, tf enhetschef på trafikdriftsenheten som sköter trafikövervakningen i Sigtuna kommun.

Samma parkeringsregler för mopeder som för bilar

Under sommartid är det också många ungdomar som kör mopeder klass 1 (EU-mopeder) och mopedbilar. För dessa gäller samma parkeringsregler som för en bil. Det betyder att även dessa ska samsas om de parkeringsfickor som finns i staden och ha en p-skiva uppsatt på sitt fordon som visar ankomsttid. Undantaget är tvåhjuliga mopeder klass 2 där parkeringsreglerna är desamma som för cyklar.

Mitt tips till de ungdomar som kör tvåhjuliga mopeder klass 1 är att skaffa sig en lite mindre p-skiva som brukar säljas på till exempel bensinstationer. De får både plats i en plånbok men kan också klistras fast framme på fronten. Har man inte en p-skiva tillgänglig funkar det även att skriva ankomsttiden på en lapp, det gäller alla fordon, säger Mikael Kraus.

Nere vid hamnen i Sigtuna stad, mittemot hamnkontoret, finns även en mc-parkering där även mopeder klass 1 får stå.

Den parkeringen kan svälja många mopeder och mc bara man ställer sig lite smart, säger Mikael Kraus.