Publicerad:

Ny gång- och cykelväg vid Östra Galaxvägen

En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs med Östra Galaxvägen. Arbetet ska vara klart innan årsskiftet 2020/2021.

Platsen för vägarbetet i Sigtunakartan.

En ny gång- och cykelväg ska anläggas vid Östra galaxvägen mellan Oriongatan och Valstavägen. Den nya sträckningen förbinds med den befintliga gång- och cykelvägen vid busshållplatsen Oriongatan.

Åtgärden syftar till att få en säkrare trafiklösning i anslutning till skolan eftersom den kommer att vara helt separerad från biltrafik. Dessutom får området ett sammanhängande gång- och cykelnät.

Arbetet förväntas pågå från och med slutet av november 2020 och vara klart innan årsskiftet 2020/2021.