Publicerad:

Avverkning längs järnvägsspåret i Sigtuna kommun

Under 2020 och första kvartalet 2021 kommer Trafikverket att utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Sigtuna kommun.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken, vilket drabbar både resenärer och godstransportörer. Nu ska Trafikverket avverka och beskära träden längsmed järnvägen i Sigtuna kommun. Arbetet med körning av maskiner under röjning och avverkning kan medföra störande buller.

Läs mer om arbetet på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stolpar vid ett järvägsspår

Fotograf: Mostphotos