Publicerad:

Fortsatt stora snömängder

Det har kommit stora mängder snö och det kommer vara pågående snöfall hela måndagen. Alla våra resurser är inkallade och vi plogar hela tiden utan avbrott.

Vädersituationen är besvärlig i länet även om det är lokala skillnader. Det innebär att det även under tisdagen kan förekomma problem för vägtrafik och andra kommunikationer.

  • Den som har möjlighet att jobba hemifrån under tisdagen rekommenderas att göra det på grund av risk för fortsatta störningar i vägtrafik och spårbunden trafik.
  • Var ute i god tid om du måste resa. Det är risk för fortsatta förseningar inom buss-, tåg-och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Om du behöver köra bil, anpassa körningen till vädret och väglaget och ha rätt utrustning ex. vinterdäck.
  • Följ parkeringsreglerna så att du inte hindrar plogning.
  • Var beredd på att det kan bli strömavbrott på grund av snön, vilket även kan påverka mobila nät för telekommunikationer.
  • Det finns även risk för att träd och grenar kan falla ner på grund av den tunga snön.
En plogbil som röjer snö på en gata.