Publicerad:

Begränsad framkomlighet på Industrigatan i Märsta

Under oktober kommer det vara kraftigt begränsad framkomlighet på Industrigatan. Åtkomst till samtliga fastigheter längs de berörda sträckorna kommer att ordnas.

På grund vatten- och avloppsarbeten längs Industrigatan kommer framkomligheten i området vara kraftigt begränsad med start 3 oktober och cirka fyra veckor framåt.

Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB) inleder då arbetet med att renovera det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Den största påverkan kommer att vara i korsningen Industrigatan/ Elkraftsgatan. Genomfarterna Uppfinnarvägen/Elkraftsgatan, Pionjärvägen/Industrigatan och sträckan mellan Industrigatan/ Generatorgatan kommer att vara helt avstängda. Avstängningarna kommer att påverka hela trafikflödet i området kring Bristagatan, Maskingatan, Industrigatan, Elkraftsgatan och Moralundsvägen.

Arbetet kommer också innebära tillfälliga vattenavstängningar. Dessa tillfällen kommer det att informeras om i god tid.

Under perioden med markarbeten, ordnas så att åtkomst finns till samtliga fastigheter längs de berörda sträckorna.

Har du frågor om arbetet med ledningarna, kontakta Marcus Larsson på SIVAB
marcus.larsson@sigtunavatten.se

Du hittar också uppdateringar om arbetet under driftinformation här på SIVABs webbplats Länk till annan webbplats.

Ritning över vilka vägsträckor som påverkas av arbetet med ledningarna

Ritning över vilka sträckor som påverkas