Publicerad:

Kommunens laddstolpar avgiftsbeläggs från 10 oktober

Inom kort inför vi en avgift för att ladda elbilar via kommunens laddstolpar. Priset är 4 kronor per kilowattimme.

Från och med den 10 oktober 2022 avgiftsbelägger vi kommunens laddstolpar för elbilar. Den beräknade avgiften är 4 kronor per kilowattimme (kWh) dygnet runt alla veckans dagar. Det kan till exempel innebära att en normalstor elbil med en batterikapacitet på 40 kWh skulle kosta 160 kronor att ladda full. Priset kan komma att justeras om elen blir dyrare.

Avgiften ska täcka kommunens kostnader för förbrukad el , administration samt drift och underhåll av laddstolparna.

Du kommer att kunna betala avgiften via app eller Swish.

Här hittar du var kommunens laddstolpar finns.

person laddar en elbil