Publicerad:

Avgifter införs på infartsparkeringarna

Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande invånare.

Infartsparkeringen vid Märsta station

De senaste åren har våra grannkommuner längs pendellinjen infört avgifter på sina infartsparkeringar. Det har tydligt märkts av i Sigtuna kommun. De avgiftsfria parkeringarna i anslutning till tågstationen i Märsta och i Rosersberg är fullbelagda redan tidigt på morgonen. Uppskattningsvis är 35 procent av kommunens drygt 600 parkeringsplatser upptagna av fordon som inte är hemmavarande i kommunen. Dessutom är det många som använder parkeringarna till långtidsparkering.

Våra infartsparkeringar är i första hand en service till kommunens kollektivtrafikresenärer. Som det ser ut nu, får de som parkeringarna är avsedda för inte alltid en p-plats då dessa upptas av fordon från grannkommunerna. Detta vill vi lösa och dessutom skapa möjlighet för fler av våra kommuninvånare att börja tågpendla, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Ökar tillgängligheten

Avgiften kommer bli 20 kronor för 12 timmars parkering under vardagar, vilket är jämförbart med avgiften i våra grannkommuner. På lördagar och söndagar, då belastningen på infartsparkeringarna är låg, kommer parkeringen även fortsättningsvis att vara gratis. Erfarenheter från andra kommuner som infört parkeringsavgifter är att antalet tillgängliga p-platser ökar med upp till 20 procent vid en avgiftsbeläggning.

Så här betalar du

Parkeringen betalas via app eller sms. Du kan använda antingen Mobills Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Parksters Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mobilapp. Det kommer finnas tydliga instruktioner vid infartsparkeringarna hur du går tillväga för att betala.

Ny avgiftsfri parkering anläggs

I samband med införandet av avgift på infartsparkeringarna, kommer Sigtuna kommun att anlägga en ny parkeringsplats på Fältvägen i Märsta med plats för cirka 50 fordon. Den parkeringen kommer att vara avgiftsfri.