Publicerad:

Stor trafikpåverkan vid Steninge allé korsning Kungshörnet

Norrvatten, som dagligen förser kommuninvånarna med vatten, renoverar sin huvudvattenledning som korsar Steninge allé. Arbetet kommer att påverka trafiken en tid framöver med start den 12 april.

Vattenledningarna kan inte förnyas utan schaktning. Därmed kommer vägen tillfälligt att flyttas några meter norrut. Arbetet kommer att utföras på helger för att minska störning i trafiken så långt som möjligt. Även Sigtuna Vatten och Avfall förnyar sin spillvattenledning (avlopp) som går parallellt med Norrvattens ledningar.

Nya trafikljus kommer att anordnas och flaggvakter kommer att finnas under vissa tider. Var uppmärksam på skyltning och övriga anvisningar.

Tidplan

Datum

Arbete

12–15 april

Tillfällig gångbana anläggs


Förstärkning utförs för tillfällig väg


Tillfällig väg anläggs

16–23 april

Trafiken leds om

23 april

Steninge allé och gångbana är öppen som vanligt

26–30 april

Tillfällig väg och gångbana rivs och återställs

Sigtunakartan