Publicerad:

Beläggningsarbeten på Södergatan

Under september kommer delar av Södergatan asfalteras i olika omgångar. Framkomligheten och parkeringsmöjliheterna kommer att påverkas under tiden för arbetet.

Arbeten 15–18 september

Den 15–16 september kommer asfalten på på Södergatan nummer 13–25 att fräsas. Arbetet kommer utföras dagtid och flaggvakter kommer att reglera trafiken. I samband med fräsningen kommer parkeringarna att vara avstängda. Den 17–18 september kommer körbanan på samma sträcka att asfalteras nattetid. Flaggvakter kommer finnas på plats för att reglera trafiken.

Arbeten 21 september

Asfaltering av parkeringsfickorna kommer utföras dagtid den 21 september vilket betyder att parkeringarna kommer att vara avstängda.

Begränsad framkomlighet kommer råda generellt under tiden för arbetet. Försök om möjligt att ta en annan väg.

Vägarbete på Södergatan i Sigtunakartan.