Publicerad:

Nu utökas antalet parkeringsplatser vid Forum

Nu har arbetet startat med att utöka antalet parkeringsplatser vid Forum, i korsningen Ringvägen/Stockholmsvägen.

Parkeringen används framför allt av anställda på Centralskolan, Ekillaskolan och Regnbågens skola. Fler parkeringsplatser har varit efterfrågade länge och med detta arbete utökas antalet platser från 50 till drygt 100 stycken, säger Åke Fröderberg, projektledare på Sigtuna kommun.

I området runt parkeringen kommer det att utföras en del mindre justeringar, bland annat så ses belysningen över och de buskar som tidigare omgivit parkeringen planteras om. Återvinningsstationen blir kvar på nuvarande plats, men med ny utformning.

Arbetet påbörjades i mitten av september och beräknas ta cirka tre månader.

Parkering med bilar

Foto: Rebecka Rynefelt/Johnér