Publicerad:

Rosersbergs IP får fler parkeringsplatser

Högt tryck vid idrottsplatsen under vissa tider gör att behovet av fler parkeringsplatser är stort. I månadsskiftet påbörjar vi därför en utbyggnad av parkeringsytan vid Harald Almgrens väg.

Utbyggnaden som startar i månadsskiftet september/oktober beräknas vara klar innan årsskiftet och besökare kommer ha möjlighet att parkera på vissa delar av parkeringen under hela tiden som arbetet pågår.

Bilar som står parkerade på rad inom parkeringsrutorna.

Fotograf: Rebecka Rynefelt/ Johnér