Publicerad:

Ny taxa för infartsparkeringarna

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.

Det innebär att för avgiften 20 kronor kommer nu kommunens pendlare kunna stå i 24 timmar istället för tidigare i 12 timmar. Förändringen gäller från 1 maj 2020.

Orsaken till att kommunen nu ändrar avgiften är att det har visat sig att vissa arbetspendlare i kommunen har så pass långa arbets- och restider att de har behövt betala för två parkeringsperioder för att kunna stå på infartsparkeringen under en arbetsdag. Det bedöms inte vara rimligt. Genom att förlänga längden på parkeringsperioden till 24 timmar kommer även dessa pendlare enbart behöva betala för en parkeringsperiod per arbetsdag.

Parkeringsautomater sätts upp

Det kommer även sättas upp två centralt placerade parkeringsautomater på våra infartsparkeringar, en i Märsta och en i Rosersberg, för dem som hellre betalar via parkeringsautomat än via en app eller sms. Automaterna beräknas kunna tas i drift den 1 juni

Här kan du läsa mera om vad som gäller på våra infartsparkeringar.