Parkeringsplatser, allmänna

Infartsparkeringar är till för att möjliggöra vidare resa med andra färdmedel. I kommunen finns det för närvarande fem infartsparkeringar. Observera att det alltid är skyltning på plats som gäller. Här hittar du information om placeringen gällande infartsparkeringarna.

Märsta stations infartsparkeringar

  1. Västra Bangatan strax norr om Brobyvägen (66 platser)
  2. Västra Bangatan mitt emot bussterminalen (118 platser inklusive 1 plats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd). Då hela parkeringsområdet inte är infartsparkering var extra uppmärksam på skyltningen.
  3. Brobyvägen öster om järnvägsspåren (352 platser).

Rosersbergs stations infartsparkeringar

4. Rosersbergsvägen i anslutning till stationen öster om järnvägen (88 platser inklusive 2 platser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd).
5. Tallbacksgatan i anslutning till stationen väster om järnvägen (165 platser samt ett område för MC och moped).

Vad gäller vid infartsparkeringarna i kommunen?

De fordon som tillåts parkera är; personbil klass 1, lätt lastbil, moped, motorcykel och traktor A. På parkeringar 3 och 5 är parkering tillåten längst 24 timmar i följd. På parkeringar 1, 2 och 4 är det förbjudet att parkera några timmar varje natt (då inga pendeltåg avgår eller ankommer) exakta tider framgår av skyltningen. Parkeringarna är avgiftsfria.

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.