Parkeringsplatser

Sigtuna kommun har parkeringsplatser på allmän plats där alla kan parkera utan särskilt tillstånd. Det är alltid skyltningen på platsen som anger vilka parkeringsregler som gäller just där.

Infartsparkering

Infartsparkeringar är till för att möjliggöra vidare resa med andra färdmedel. I kommunen finns det för närvarande sju infartsparkeringar. Observera att det alltid är skyltning på plats som gäller. Här hittar du information om placeringen gällande infartsparkeringarna.

Vad gäller vid infartsparkeringarna i kommunen?

De fordon som tillåts parkera är; personbil klass 1, lätt lastbil, moped, motorcykel och traktor A. På parkeringar 3 och 6 är parkering tillåten längst 24 timmar i följd (undantaget cirka 50 platser med parkering tillåten längst 48 timmar i följd på parkering 3). På parkeringar 1, 2, 4, 5 och 7 är det förbjudet att parkera några timmar varje natt (då inga pendeltåg eller regionaltåg avgår eller ankommer Märsta och Rosersberg station eller bussar i Sigtuna). Exakta tider då parkering är förbjuden framgår av skyltningen. Parkeringarna är avgiftsbelagda från och med 1 mars 2020. Parkering 4 och 7 är inte avgiftsbelagda.

Avgifter

Avgiften är satt till 20 kronor för 24 timmar. Det innebär att du betalar 20 kronor oavsett om du står där 10, 15 eller 24 timmar. För närvarande är det inte möjligt att betala per månad. På lördagar och söndagar, då belastningen på infartsparkeringarna är låg, kommer parkeringen vara gratis. Erfarenheter från andra kommuner som infört parkeringsavgifter är att antalet tillgängliga p-platser ökar med upp till 20 procent vid en avgiftsbeläggning.

Så här betalar du

Parkeringen betalas via app eller sms. Du kan använda antingen Mobills Länk till annan webbplats. eller Parksters Länk till annan webbplats. mobilapp. Det kommer finnas tydliga instruktioner vid infartsparkeringarna hur du går tillväga för att betala.

Märsta stations infartsparkeringar

1. Västra Bangatan strax norr om Brobyvägen (66 platser)

2. Västra Bangatan mitt emot bussterminalen (116 platser inklusive 1 plats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd samt en yta för parkering av tvåhjuliga mopeder och motorcyklar). Då hela parkeringsområdet inte är infartsparkering var extra uppmärksam på skyltningen.

3. Brobyvägen öster om järnvägsspåren (352 platser).

4. Fältvägen (ca 50 platser samt en yta för parkering av tvåhjuliga mopeder och motorcyklar)

Rosersbergs stations infartsparkeringar

5. Rosersbergsvägen i anslutning till stationen öster om järnvägen (88 platser inklusive 2 platser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd).
6. Tallbacksgatan i anslutning till stationen väster om järnvägen (165 platser samt en yta för parkering av tvåhjuliga mopeder och motorcyklar).

Sigtuna stadsängar infartsparkering

7. Stadsängsgatan i anslutning till utfarten till cirkulationsplatsen på Vassundavägen. (16 platser). Då hela parkeringsområdet inte är infartsparkering var extra uppmärksam på skyltningen.

Avgiftsfri infartsparkering

I samband med införandet av avgift på infartsparkeringarna har Sigtuna kommun anlagt en ny parkeringsplats på Fältvägen i Märsta med plats för cirka 50 fordon. Parkeringen är avgiftsfri. Under 2021 tillkom ytterligare en avgiftsfri infartsparkering, i Sigtuna stadsängar.

Sigtunakartan

Parkeringsplatser för lastbil och tungt släpfordon

I kommunen finns ett antal platser som är reglade som parkeringar reserverade för lastbil (LB) och tungt släpfordon. På vissa av platserna tillåts även buss. Nedan finns platserna där det är tillåtet att parkera.

  • Fältvägens västra sida – LB och tungt släpfordon, P 2tim 06-18 alla dagar, övrig tid ej tidsbegränsat
  • Metallvägen – LB och tungt släpfordon, P 2tim vardag 06-18, övrig tid ej tidsbegränsat
  • Prästgatan – LB, P 30 min
  • Söderbyvägen– LB och tungt släpfordon, P 1tim 06-18 vardag och lördag, övrig tid ej tidsbegränsat
  • Tallbacksgatan – LB och tungt släpfordon, P 2tim vardag 06-18, övrig tid ej tidsbegränsat

Notera att det inom tättbebyggt område i Sigtuna kommun (Arlanda undantaget) gäller parkeringsförbud 21-06 alla dagar för tunga fordon och frikopplade släp.

Läs mer om parkeringsregler inom tättbebyggt område

Laddplatser

I Sigtuna kommun tillhandahåller kommunen ett antal laddplatser på allmän plats. Kommunen har tagit beslut om att ta betalt för el, medan det systemet implementeras är den dock kostnadsfri. Var uppmärksam på skyltningen på platsen, då vissa parkeringsplatser i sig kan vara avgiftsbelagda.

Märsta

I Märsta finns fyra laddplatser på parkeringen utanför kommunhuset på Södergatan 20 samt fyra laddplatser på infartsparkeringen på Brobyvägen.

Rosersberg

I Rosersberg finns fyra laddplatser på infartsparkeringen på Rosersbergsvägen.

Sigtuna stad

I Sigtuna stad finns fyra laddplatser på Stora Malmgatan öster om minigolfbanan.

Sigtunakartan

Boendeparkering

I Sigtuna kommun finns det inte någon boendeparkering på allmän plats att ansöka om. Det är upp till varje fastighetsägare att ordna med boendeparkering. Fastighetsägaren kan vara du själv, en bostadsrättsföreningen eller hyresrättsförening.

Husbilsparkering

I dagsläget finns allmänna parkeringsplatser reserverade för husbil på två platser i kommunen. Vid Steningebadet i Märsta kan du parkera upp till 12 timmar och vid Prästängarna i Sigtuna Stad kan du parkera upp till 24 timmar. Observera att det inte finns några faciliteter på platserna utan det endast är parkering.

Husbil får parkeras på allmänna parkeringsplatser så länge fordonet ryms inom angiven parkeringsruta och husbil inte förbjuds. Kontrollera alltid skyltningen.

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.