Publicerad:

Måbybron repareras

Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.

När: fr.o.m 2019-09-16 och 6-8 veckor framåt.

Bra att känna till är att framkomligheten för biltrafik kommer att vara begränsad under denna tid. Trafiken kommer att regleras genom nya trafikljus samt att flaggvakter finns på plats. Det är glidlager, glidfjädar, styrfjädrar, glidplåtar och tätprofiler som måste bytas ut på Måbybron, dvs bron över järnvägen på Måbyleden.