Publicerad:

Avgifter på kommunens infartsparkeringar senareläggs

På kommunfullmäktige den 19 december 2019 återremitterades förslaget att införa avgifter på kommunens infartsparkeringar. Beslut tas istället på nästkommande kommunfullmäktigemöte den 3 februari.

Ärendet återremitterades på begäran av oppositionen som ansåg att förutsättningarna behövde utredas ytterligare innan ett beslut kunde fattas.

Ärendet tas därför upp på nästkommande fullmäktige den 3 februari och om förslaget då går igenom så är planen att införa parkeringsavgifterna den 1 mars, istället för den 1 februari som tidigare meddelats.

Infartsparkeringen vid Märsta station

Syftet med att införa avgift på infartsparkeringarna är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande invånare.