Publicerad:

Förändringar i busstrafiken från 15 december

Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtuna och Märsta.

busshållplats Märsta Sigtuna

Linje 570 Märsta station – Sigtuna

Linjen får en mer direkt linjesträckning med färre stopp. Det innebär att linjen inte längre går förbi hållplatserna Harberget, Vibyvägen, Munkholmen, Til, Södertilsvägen, Björkbacka, Sundvedatorp, Ekilla gård södra, Tingvallaskolan, Lyckostigen, Tingvalla, Kyrkostigen, Märstadal och Märsta centrum. Resenärer hänvisas till linje 575. Hållplatser som tillkommer är Pilsbo och Märsta Centrum östra. För resenärerna innebär det kortare restider med cirka tio minuter mellan Sigtuna busstation och Märsta station.

Linje 572 Märsta station – Sigtuna

Linjen läggs ned och ersätts av linje 570.

Linje 575 Märsta station – Sigtuna

Linjen tar över delar av linje 570 tidigare sträckning. I Sigtuna tillkommer hållplatserna Harberget, Vibyvägen, Munkholmen, Til, Södertilsvägen och Björkbacka medan Haraldsborgsvägen och Nyponvägen inte längre kommer trafikeras av linje 575. I Märsta tillkommer hållplatserna Ekilla gård södra, Tingvallaskolan, Lyckostigen, Tingvalla, Kyrkstigen, Märstadal och Märsta centrum medan hållplatserna Ekilla gård norra, Monumentvägen, Stationsgatan och Dragonvägen inte längre kommer trafikeras av linje 575.

Linje 579 Arlanda – Bålsta station

Linjen tar över delar av linje 583 tidigare sträckning genom Arlanda. Det innebär att linje 579 börjar gå till hållplatserna Cargo city och Brovägen och att fler avgångar går till hållplatserna Styrmansvägen och Halmsjön. I Märsta tillkommer hållplatserna Ekilla gård norra, Skogsvägen, Monumentvägen, Dragonvägen och Märsta station medan Lyckostigen försvinner. I Sigtuna tillkommer hållplatserna Nyponvägen och Haraldsborgsvägen istället för hållplatsen Pilsbo. Antalet avgångar utökas så att linjen får halvtimmestrafik större delen av dygnet mellan Sigtuna/Märsta och Arlanda.

Linje 583 Märsta station – Halmsjön

Linjen får en snabbare och mer direkt linjesträckning med färre stopp mellan Märsta station och Arlanda flygplats. Linjen slutar gå till hållplatserna Broby, Måby, Tomta, Cargo City, Gränsgatan, Brovägen, Driftvägen, SAS-hangaren, Styrmansvägen och Halmsjön.

Linje 589 Östra Steninge – Flygskolan

Linjen får en snabbare och mer direkt linjesträckning mellan Steningehöjden och Arlanda flygplats. Ny start- och sluthållplats blir Solurstorget och bussarna slutar trafikera hållplatsen Märsta station.

I övrigt inga förändringar i den nya tidtabellen