Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister genom cykelplanen, cykelparkeringar och ett låst cykelgarage.

Innehåll på denna sida

Cykelvägar

I Sigtunakartan kan du se kommunens cykelvägar, cykelparkeringar och cykelpumpstationer.

Cykelvägar, cykelparkeringar och cykelpumpar i kommunen.

Låst cykelgarage

Vid Märsta station finns ett cykelgarage där du kan förvara din cykel i ett låst utrymme när du parkerar den. Du kan abonnera en plats och använda ditt SL accesskort, som nyckel till garaget. Här kan du läsa mer om cykelgaraget vid Märsta station.

Cykelplan

Sigtuna kommun tog 2014 fram en cykelplan som en del i arbetet att förenkla för invånarna att välja cykel för kortare nyttoresor. Målsättningen är att cyklingen ska öka under alla tider på året, samt att trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister förbättras. Förhoppningen är att detta ska bidra till kortare restider och förbättrad folkhälsa och miljö. Cykelplanen har tagits fram i syfte att vara ett aktuellt underlag för den kommunala planeringen och utformningen av cykelåtgärder. Här hittar du Sigtuna kommuns cykelplan Pdf, 23.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Fotograf: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.