Äldreomsorg

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Som invånare i Sigtuna kommun ska du ha inflytande över din vardag och kunna leva aktivt hela livet. Målet för vår äldreomsorg är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Äldre kommuninvånare ska så långt som möjligt kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.