Så arbetar vi med kvalitet

Sigtuna kommuns mål är att kunna erbjuda en äldreomsorg som är bland de bästa i Sverige. För att nå dit arbetar vi ständigt med att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter.

Vi ska bli ännu bättre

För att nå målet att kunna erbjuda våra invånare en äldreomsorg som är en av Sveriges bästa har 45 åtgärder tagits fram – där 39 av dem redan införts. Det handlar om allt från satsningar på ny digital välfärdsteknik och aktiviteter för seniorer till kompetensutveckling av personalen och ökad bemanning.

Åtgärdslistan som ska göra vår äldreomsorg bland de bästa i Sverige.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgsplanen

Vård- och omsorgsnämnden har haft i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Syftet med äldreomsorgsplanen är att ha en långsiktig plan som kan skapa en stabil äldreomsorg som tillhör en av de 50 bästa i landet.

Äldreomsorgsplanen fokuserar på utvecklingsområden som är prioriterade för att nå en ökad kvalitet.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens Äldreomsorgsplan 2022-2026 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Personal och brukare på Arhem Personal och brukare på Arhem Personal och brukare på Arhem

Undersökningar, enkäter och synpunkter

För att kunna utveckla våra verksamheter är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker. Varje år finns möjligheten att besvara enkäter av olika slag samt att inkomma med synpunkter. Resultaten ligger till grund för det kvalitetsarbete som ständigt pågår.

Här kan du läsa hur vi arbetar med kommunal service Öppnas i nytt fönster. samt jämföra hur det ser ut i andra kommuner.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år skriver vårdgivaren en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkehetsarbetet som har skett under föregående år.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts

Här kan du ta del av patientsäkerhetsberättelsen Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.