Avgifter

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för äldreomsorgsavgift. I din äldreomsorgsavgift ingår hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2125 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

318 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

250 kr/månad

Makar/sammanboende*

125 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 039, 50 kr

Matdistribution utan efterrätt

61 kr/portion

Matdistribution med efterrätt72 kr/portion

Egenvård*

318 kr/beviljad timme

Ledsagarservice*

318 kr/beviljad timme

Avlösarservice över 12h*

318 kr/beviljad timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

58 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

45 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

50 kr/resa, max 500 kr/månad

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

117 kr/dag, max 3548 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

72 kr/dygn, max 2183 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

72 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 125 kr/månad

Kost helpension

3 548 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS/Socialpsykiatri

Avgifter

Avgifter socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2125 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

318 kr/beviljad timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsater

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2125 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 117 kr/dygn, max 3 548 kr/månad

Turbundna resor (SoL)

0,110% av prisbasbelppet per enkel resa, taxa för rabatterat månadskort på SL

*Ingår i maxtaxan som är 2 125 kr/månad.

**För särskilt boende med särskild service för vuxna finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om 2146 kr/månad.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.