Avgifter

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för äldreomsorgsavgift. I din äldreomsorgsavgift ingår hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 170 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

325 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

255 kr/månad

Makar/sammanboende*

128 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 039, 50 kr

Matdistribution utan efterrätt

62 kr/portion

Matdistribution med efterrätt73 kr/portion

Egenvård*

325 kr/beviljad timme

Ledsagarservice*

325 kr/beviljad timme

Avlösarservice över 12h*

325 kr/beviljad timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

59 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

46 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

53 kr/resa, max 650 kr/månad

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

119 kr/dag, max 3 623 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

72 kr/dygn, max 2 229 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

74 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 170 kr/månad

Kost helpension

3 5623 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS/Socialpsykiatri

Avgifter

Avgifter socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2170 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

325 kr/beviljad timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsatser

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2170 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 119 kr/dag, max 3 623 kr/månad

Korttidstillsyn (LSS)

Skoldag kost 22 kr/dag

Lovdag/studiedag kost 65kr/dag

Turbundna resor (SoL)

0,110% av prisbasbelppet per enkel resa, taxa för rabatterat månadskort på SL

*Ingår i maxtaxan som är 2 170 kr/månad.

**För särskilt boende inom socialpsykiatrin finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om 2229 kr/månad.

Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp, Avgiften betalas som en avgiftsbelagt månadsvis abonnemang oavsett när i månaden en installeras eller avinstalleras. Kostnaden debiteras fram till utrustningen är återlämnad. Om delar av utrustning saknas eller är skadad, debiteras kunden/dödsbo enligt gällande taxa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.