Avgifter

Här hittar du information om aktuella avgifter för äldeomsorg och socialpsykiatri. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

I din äldreomsorgsavgift ingår hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för äldreomsorgsavgift.

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 575 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

386 kr/timme

Trygghetslarm*

303 kr/månad

Makar/sammanboende*

152 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 366 kr

Matdistribution utan efterrätt

72 kr/portion

Matdistribution med efterrätt85 kr/portion

Egenvård*

386 kr/timme

Ledsagarservice*

386 kr/timme

Avlösarservice över 12h*

386 kr/timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

70 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

54 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

Ingen avgift tas ut från och med 1 januari 2023

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

141 kr/dag, max 4 298 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

85 kr/dygn, max 2 645kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

88 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 575 kr/månad

Kost helpension

4 298 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS och socialpsykiatri

Avgifter

Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 575 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

386 kr/timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsatser

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2 575 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 77 kr/dag

Korttidstillsyn (LSS)

Skoldag kost 26 kr/dag

Lovdag/studiedag kost 77 kr/dag

Turbundna resor (SoL)

Ingen avgift tas ut från och med 1 januari 2023.

*Ingår i maxtaxan som är 2 575 kr/månad.

**För särskilt boende inom socialpsykiatrin finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om

2 645kr/månad.

Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp. Den betalas som ett avgiftsbelagt månadsvis abonnemang, oavsett när i månaden den installeras eller avinstalleras. Kostnaden debiteras fram till utrustningen är återlämnad. Om delar av utrustning saknas eller är skadad, debiteras kunden/dödsbo enligt gällande taxa.

Du betalar för hemtjänstens utförda tid

Du betalar för den tid som utförts av hemtjänsten. Det gör att beloppet på dina fakturor kan skilja sig från tidigare fakturor och det som står i ditt biståndsbeslut.

Fakturor på hemtjänstavgiften kommer månadsvis i efterskott och baseras på hur många timmar som hemtjänsten har utfört.

I beslutet från din biståndshandläggare kan du se vilka hemtjänstinsatser som du har beviljats.

Vid frågor eller funderingar, kontakta avgiftshandläggare.

Inkomstanmälan för hemtjänstavgift, omvårdnadsavgift

Du som har fått ett biståndsbeslut och vill få din eller er omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten, gör det via e-tjänsten nedan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.