Avgifter

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för äldreomsorgsavgift. I din äldreomsorgsavgift ingår hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 139 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

320 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

251 kr/månad

Makar/sammanboende*

126 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 039, 50 kr

Matdistribution utan efterrätt

61 kr/portion

Matdistribution med efterrätt72 kr/portion

Egenvård*

320 kr/beviljad timme

Ledsagarservice*

320 kr/beviljad timme

Avlösarservice över 12h*

320 kr/beviljad timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

59 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

45 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

52 kr/resa, max 640 kr/månad

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

117 kr/dag, max 3571 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

71 kr/dygn, max 2197 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

73 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 139 kr/månad

Kost helpension

3 570 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS/Socialpsykiatri

Avgifter

Avgifter socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2139 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

320 kr/beviljad timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsatser

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2139 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 117 kr/dygn, max 3 548 kr/månad

Turbundna resor (SoL)

0,110% av prisbasbelppet per enkel resa, taxa för rabatterat månadskort på SL

*Ingår i maxtaxan som är 2 139 kr/månad.

**För särskilt boende inom socialpsykiatrin finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om 2197 kr/månad.

Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp, Avgiften betalas som en avgiftsbelagt månadsvis abonnemang oavsett när i månaden en installeras eller avinstalleras. Kostnaden debiteras fram till utrustningen är återlämnad. Om delar av utrustning saknas eller är skadad, debiteras kunden/dödsbo enligt gällande taxa.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.