Avgifter

Här hittar du information om aktuella avgifter för äldeomsorg och socialpsykiatri. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

I din äldreomsorgsavgift ingår hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

Här kan du räkna ut vad du kommer få betala för äldreomsorgsavgift.

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 359 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

353 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

277 kr/månad

Makar/sammanboende*

139 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 039, 50 kr

Matdistribution utan efterrätt

67 kr/portion

Matdistribution med efterrätt79 kr/portion

Egenvård*

353 kr/beviljad timme

Ledsagarservice*

353 kr/beviljad timme

Avlösarservice över 12h*

353 kr/beviljad timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

65 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

50 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

Ingen avgift tas ut från och med 1 januari 2023

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

129 kr/dag, max 3 938 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

78 kr/dygn, max 2 423 kr/månad

Korttidsplats omvårdnad*

80 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 359 kr/månad

Kost helpension

3 938 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS, socialpsykiatri

Avgifter

Avgifter socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 359 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

353 kr/beviljad timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsatser

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2 359 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 71 kr/dag, max 3 938 kr/månad

Korttidstillsyn (LSS)

Skoldag kost 24 kr/dag

Lovdag/studiedag kost 71kr/dag

Turbundna resor (SoL)

Ingen avgift tas ut från och med 1 januari 2023.

*Ingår i maxtaxan som är 2 359 kr/månad.

**För särskilt boende inom socialpsykiatrin finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om 2 423 kr/månad.

Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp. Den betalas som ett avgiftsbelagt månadsvis abonnemang, oavsett när i månaden den installeras eller avinstalleras. Kostnaden debiteras fram till utrustningen är återlämnad. Om delar av utrustning saknas eller är skadad, debiteras kunden/dödsbo enligt gällande taxa.

Du betalar för hemtjänstens utförda tid

Idag betalar du för den tid som du har beviljats hemtjänst. Från och med den 1 april 2023 kommer du istället betala för den tid som har utförts av hemtjänsten. Det gör att beloppet på dina kommande fakturor kan skilja sig från tidigare fakturor och det som står i ditt biståndsbeslut.

Fakturor på hemtjänstavgiften kommer månadsvis i efterskott och baseras på hur många timmar som hemtjänsten har utfört. Du betalar för utförd tid upp till 7 timmar per månad.

I beslutet från din biståndshandläggare kan du se vilka hemtjänstinsatser som du har beviljats.

Vid frågor eller funderingar, kontakta avgiftshandläggare.

Vanliga frågor och svar

Varför gör ni den här förändringen?

Vi gör den här förändringen för att du ska betala för den tid som hemtjänsten faktiskt har utfört och för att hemtjänsten ska få ersättning för den tid som har utförts. Det blir mer rättvist för alla.

Vad innebär det här för mig? Kommer det kosta mig mer eller mindre varje månad?

Idag betalar du för den tid som du har beviljats hemtjänst. Från och med den 1 april 2023 kommer du istället betala för den tid som har utförts av hemtjänsten.

Om du som enskild person kommer få betala mer eller mindre går inte att svara på, då det beror på olika faktorer.

Betyder det att jag tidigare har betalat för tid som jag inte fått?

Tidigare betalade du alltid för den tid som du beviljats. Det kan ha inneburit att du vissa månader fått mer tid än vad du betalt för och andra månader fått lite mindre.

Nu har vi bytt system, för att det ska bli helt rätt varje månad.

Innebär det att jag kan få betala olika mycket olika månader?

Ja, eftersom summan beror på vad hemtjänsten har utfört, vilket kan variera mellan olika månader.

Om du till exempel är bortrest en månad och behöver mindre hemtjänst, kommer du också få betala mindre.

Blir det någon skillnad för mig som har hemtjänst mer än cirka sju timmar per månad?

Har du över sju timmar hemtjänst per månad blir det ingen skillnad med det nya systemet.

Så om hemtjänsten är extra långsam en dag, behöver jag då betala mer?

Hemtjänsten har fortfarande en tid att förhålla sig till, för hur lång tid din hjälp i hemmet ska ta. Dock ger det nya systemet utrymme för hemtjänsten att göra det som behövs hemma hos just dig.

Dessutom vet du att du endast betalar för tid som utförts.

Hur får jag reda på hur mycket jag behöver betala en viss månad?

På din faktura kommer det stå hur många timmar som har utförts och vad du behöver betala. Fakturor på hemtjänstavgiften kommer månadsvis i efterskott

Jag har hittat något som är fel på min faktura, kan ni på Sigtuna kommun hjälpa mig med det?

Du faktureras för den tid som hemtjänsten har uppgett att de har utfört hos dig. Om något ser ut att inte stämma, hör av dig direkt till hemtjänsten.

Inkomstanmälan för hemtjänstavgift, omvårdnadsavgift

Du som har fått ett biståndsbeslut och vill få din eller er omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten, gör det via e-tjänsten nedan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.