Beräkna avgiftsutrymme

Nedan kan du räkna ut vad du kommer få betala för hemtjänst i ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso och sjukvård. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Vad menas med "Hushållets samlade inkomst efter skatt"

Fyll i hushållets (samtliga vuxnas) samlade inkomst efter skatt
Med inkomster avses:

 • Aktuella pensionsinkomster under innevarande år Folkpension, pensionstillskott, ATP, KPA, SPP, privata pensionsförsäkringar, delpension, yrkesskade- och arbetsskadelivränta, utlandspensioner, del av tilläggspensionen som överstiger pensionstillskottet samt övriga pensioner
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
 • Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet, inkomst av kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
 • Övriga inkomster
 • Livräntor, underhållsbidrag, barnbidrag, stipendier m fl övriga bidrag

Vad menas med Bostadskostnad

Det som ingår i bostadskostnaden är:

 • Hyra/avgift
 • 70 % av på räntan på bostadens lån
 • Avgift för sophämtning
 • Avgift för sotning
 • Vatten
 • El
 • Slamtömning
 • Kostnad för vägsamfällighet

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.