Hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utgår från Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer boende:

 • på vård- och omsorgsboende för äldre
 • i gruppbostad, Socialpsykiatri
 • för personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • för personer, under deras vistelsetid på dagverksamhet för äldre eller daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Inom Sigtuna kommun utförs hälso- och sjukvård av kommunens legitimerade personal; sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt av övrig personal efter instruktion eller delegering från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, alla dagar. Arbetsterapeut/fysioterapeut finns att tillgå dagtid.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS har tillsammans med verksamhetschefen ett lagstadgat ansvar för att kravet på patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses.

MAS -uppdraget är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen och innebär bland annat att se till

 • att patienten får en god och säker vård
 • att det finns ändamålsenliga rutiner för läkemedelshantering, läkarkontakt och journalhantering
 • att följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde
 • att anmäla allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Läkarinsatser och akutsjukvård är Region Stockholms läns ansvar.

Patientsäkerhetsberättelse

MAS skriver senast den 1 mars varje år en hälso- och sjukvårdsrapport/patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).

Tryck här för att nå Patientsäkerhetsberättelsen 2019 för äldre- och omsorgsnämndenPDF

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

 • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
 • vilka resultat som har uppnått

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.