Hälso- och sjukvård

Kommunen som huvudman ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för de personer som bor i särskilda boendeformer för äldre, psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta samt de personerna som visats i daglig verksamhet.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens ansvar omfattar sådan hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering upp till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, legitimerade arbetsterapeutens och legitimerade fysioterapeutens/sjukgymnastens yrkesansvar.

Sjuksköterska finns att tillgå för de personer som bor i särskilda boendeformer för äldre, psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta samt de personerna som visats i dagliga verksamheter dygnet runt. Arbetsterapeut/fysioterapeut finns att tillgå under dagtid.

Medicinskt ansvariga

För att kunna säkerställa att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska?

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och se till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde. MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner och riktlinjer för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av vårdskador sker på rätt sätt.

Läkarinsatser och akutsjukvård ansvarar Region Stockholm för.

Vad gör en medicinskt ansvarig för rehabilitering?

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet inom rehabiliteringsområdet så att den rehabilitering som kommunen erbjuder är säker, ändamålsenlig och av god kvalitet.

MAR har även ansvar för att det finns säkra rutiner och riktlinjer för journalföring och hantering av hjälpmedel/medicintekniska produkter.

Du kan komma i kontakt med MAS och MAR via Kontaktcenter i Sigtuna kommun.

Tel: 08-591 260 00

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år upprättar vårdgivaren en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkehetsarbetet som har skett under föregående år och ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren senast den 1 mars.

Patientsäkerhetsberättelsen 2023 för äldre- och omsorgsnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelsen 2022 för äldre- och omsorgsnämnden Pdf, 1.3 MB.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Sigtuna kommun har patientförsäkring via Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF.

Gör skadeanmälan hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om försäkringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter eller förbättringsförslag på vården

Vårt mål är att erbjuda god vård och omsorg. Bidra till att göra vården säkrare genom att tala om vad du tycker. Bland annat kan du lämna synpunkter på

  • ett särskilt boende,
  • hemtjänst, eller
  • dagverksamhet.

Du kan också lämna synpunkter och förbättringsförslag i webbformuläret nedan.

Fyll i webbformuläret för att lämna synpunkter och förbättringsförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden

Tar emot synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården eller inom tandvården inom både kommun och region.

Läs om patientnämnden på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämndens kontaktuppgifter

Adress: Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Telefon: 08-690 67 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.