Anhöriga

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående som behöver hjälp i vardagen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

Vi vänder oss till dig som ger vård och stöd till personer som har en funktionsnedsättning, som är långvarigt sjuka eller som är äldre. Invånare som vårdar eller stödjer en närstående har rätt att söka stöd av kommunen. Du är en viktig samarbetspartner kring de vård- och omsorgsinsatser som riktas till din närstående. Råd och stöd till dig kan ha stor betydelse för ditt välbefinnande och förebygga ohälsa.

Vi har som mål att så tidigt som möjligt nå dig så att vi kan ge dig råd, stöd och information!

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Information
  • Föreläsningar och aktiviteter
  • Anhörigvårdarkort
  • Mötesplatser

De insatser vi erbjuder är öppna för alla och avgiftsfria. För mer information är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Känner du dig ensam och behöver någon att prata med kan vi, i tillägg till anhörigkonsulent, tipsa om samtalsstöd, här. Länk till annan webbplats.

Håller hand.

Som anhörig är du ovärderlig. Foto: Plainpicture