Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Invånare som drabbas av demenssjukdom kan ansöka om hjälp och stöd i olika former av kommunen.

Tre personer i olika åldrar blickar ut över en sjö.

Foto: Rosie Alm.

Vilket stöd kan jag få?

Du som drabbats av demenssjukdom/kognitiv sjukdom kan ansöka om hjälp och stöd i olika former från kommunen.

Du kan ansöka om:

  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet
  • Särskilt boende för personer med demens
  • Hemvård
  • Kognitiva hjälpmedel
  • Korttidsplats
  • Utbildning och handledning

Har du frågor som rör kognition eller om du önskar vägledning, råd och stöd, ta gärna kontakt med anhörigkonsulent eller demensvårdutvecklare via kommunens kontaktcenter.

Känner du att du behöver någon att prata med kan vi, i tillägg till informationen ovan, tipsa om samtalsstöd, här. Länk till annan webbplats.

Om demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Du som drabbas av demens kan få problem med att hitta ord i samtal och svårt med tidsuppfattning eller orienteringsförmåga. Du kan också känna oro eller nedstämdhet och de omkring dig kan uppleva att ditt beteende förändras.

Med demens kan det bli svårt att klara tillvaron utan stöd från omgivningen.

Misstänker du att du själv eller en närstående drabbats av demens, kontakta din vårdcentral för en utredning. Där får du hjälp med att ta reda på om besvären beror på demenssjukdom eller något annat.

Anhörig till person med demens

​Du som är anhörig till en närstående med demens kan ibland själv behöva stöd.

Stöd för dig som är anhörig

Boende för personer med demens

Du som har en demensdiagnos och inte längre har möjlighet att bo kvar i det egna hemmet kan ansöka om plats på särskilt boende med inriktning demens/kognitiv sjukdom.

Äldreboenden i Sigtuna kommun

Ansök om plats på särskilt boende

Dagverksamhet för personer med demens

Personer med demenssjukdom har möjlighet att ansöka och delta i dagverksamheten en eller flera dagar i veckan beroende på egna önskemål och behov. Målsättningen är att genom aktivering och social stimulans hjälpa personer med demenssjukdom att bibehålla funktioner, bryta isolering och få struktur i sin vardag. Dagverksamheten kan även fungera som avlastning för anhöriga.

Kommunen har dagverksamheter i anslutning till Ymer och Arhems särskilda boenden.

Vår dagverksamhet går även under namnet seniorklubb.

Ansök om plats på dagverksamhet

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.