Äldreboenden, särskilda boenden

Ett äldreboende, även kallat särskilt boende för äldre, är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Du har 17 stycken boenden att välja mellan, varav fem i Sigtuna kommun. Här nedan hittar du de äldreboenden som du som boende i Sigtuna kommun kan välja mellan uppdelade på den kommun där de ligger.

Flytta till särskilt boende

Särskilda boenden är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

För dig som vill flytta till särskilt boende och vad som händer när du erbjudits en plats