Sigtuna kommun

I Sigtuna kommun finns fem stycken äldreboenden att välja mellan. Arhem, Hemskogen, Ymer och Ärlinghem drivs i kommunal regi. Villa Silvertorget drivs av Vardaga.