Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

För dig som är över 18 år och lider av psykisk ohälsa som är så långtgående att den skapar svårigheter för dig att klara av vardagen så finns det stöd och hjälp att söka. En boendestödjare ger dig stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt, och för dig som behöver betydande stöd i din vardag finns särskilda boenden.

Boendestöd

En boendestödjare kan hjälpa dig i ditt hem med till exempel planering av matinköp, stöd vid städ, tvätt eller liknande. Boendestödet syftar till att hjälpa dig att möta och hantera vardagslivets olika situationer som kan upplevas svåra till följd av den psykiska ohälsan. Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom vardagliga aktiviteter i samhället.

Boendestödets målsättning är att ge brukaren en väl fungerande vardag och en ökad självständighet.

Boendestödet är kostnadsfritt.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

För dig som har svårigheter att leva på egen hand p.g.a. din psykiska ohälsa så finns det möjlighet att ansöka om ett särskilt gruppboende där det finns stöd och hjälp dygnet runt.

En gruppbostad består av lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Tilgärdets gruppbostad

På Tilgärdet har vi målet att du ska leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och att du ska få ett rikt liv efter dina önskemål och på dina villkor. Vi ser det friska och ger stöd i det.

Boendet

Tilgärdet är ett gruppboende strax utanför Sigtuna. Inriktningen utgår från personer med psykiska funktionsnedsättningar. Här har du en egen lägenhet med kokvrå/kök och toalett. Du har dessutom tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Till huset hör även en stor trädgård med möjlighet till umgänge och trädgårdsarbete. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Boendet är bemannat dygnet runt.

Arbetssätt

På Tilgärdet får du stöd utifrån dina behov. Vi upprättar individuella genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Individuell omvårdnad, hjälp med praktiska saker samt berika din fritid för att kunna ta del av det som samhället erbjuder. Vi uppmuntrar till daglig sysselsättning på individ nivå. I de fall det är möjligt jobbar vi aktivt tillsammans med boende och handläggare på kommunen för att boenden ska kunna slussas till egna lägenheter med stor delaktighet i samhället. Personalen som arbetar har utbildning/erfarenheter inom vård, omsorg samt psykiatri.

Kontaktman

Du får egen kontaktman som ger mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid

Så långt som möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter. Närhet till en härlig natur utökar möjligheten till utevistelse. Enheten har tillgång till bil.

Stockholmsvägens gruppbostad

Hos oss på Stockholmsvägens gruppbostad har vi som mål att du ska få leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar och att du får sysselsättning efter dina önskemål och på dina villkor. Vi ser det friska och ger stöd i det.

Boendet

Stockholmsvägens gruppbostad är beläget centralt i Märsta. Vår inriktning är på människor med psykiska funktionsnedsättningar. Här har du en egen lägenhet med toalett och kök. Dessutom har du tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Till boendet hör också till en härlig och stor altan.

Arbetssätt

På Stockholmsvägen får du stöd utifrån dina behov. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande och integritet. Personalen arbetar utifrån beslutade insatser och gör individuella genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Personalen som arbetar har utbildning/erfarenhet inom vård, omsorg samt psykiatri och arbetar utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Personal finns dygnet runt.

Kontaktman

Du får en egen kontaktman som mer ingående tar ansvar för din individuella planering och uppföljning.

Fritid

Så lång det är möjligt tillgodoser vi dina önskemål om fritidsaktiviteter. Då Stockholmsvägen ligger centralt beläget finns närhet till service.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.